Despre lucrari / A munkákról / About works

Kinga Győri se află la nouă ani de absolvirea Academiei clujene de Artă într-un moment e  fericită conexiune dintre impulsurile unei profunde interiorităţi şi lejerităţile unei dezinvolturi câştigată prin exerciţiul continuativ,bogat în nuanţări şi semnificaţii.Finalizate prin prisma unui cuceritor generic : AERul ,cele 19 imagini picturale recomandă o remarcabilă capacitate de convertire în univers spiritualizat a datelor cândva fixate în creuzetul memoriei sale afective .Trei dintre compuneri reconstituie cu un suflu de vrajă nocturnă adierile unui urbanism cu fascinante caligrafieri de ingeniozitate constructivă prin care s-a perfectat pitorescul spectacol al unei reşedinţe urbane-Baia Mare-vatră de zestre creativă distinctă în contextul valorilor de artă şi civilizaţiei perenă.Celelalte 16 dinamice configurări de spaţii învolburate sugerează ipostaze ale naturii străbătută de iluminări şi adumbriri ,îndelung şi fin decantate ,sintetizând pictural poetica unor misterioase atmosferizări.

În spiritul abstracţiei lirice Kinga Győri comprimă datele realităţii în structuri,pasaje şi armonizări pentru a ne facemartorii unor diafane articulaţii de trăire situată în pragul interferenţelor enigmatice dintre real şi imaginar.Fixând linia orizontului foarte jos ,orizontala zonei terestre se extinde doar pe 1/5 din imagine,restul fiind inundat de tempestuoase fluxuri de tonalităţi infinit mătăsuite ,corespondent plastic al unui cuceritoare orchestraţii cromatice.Posedând un admirabil simţ al nuanţării dispersează culoarea în atingeri uşoare ,proaspete,spontane, creând acea senzaţie de perpetum mobile ,reflex al permanentei deveniri universale.Ajunge astfel la acea poetica a dezvăluirii în care sentimentul unei pure respiraţii se îmbină reveletor cu mobilitatea unei gândiri plastice furnizoare de reflex contemplativ esenţializat.Operează cu o mare lejeritate a gestului pictural ,fapt ce conferă culorii fascinaţia unor incitante ipostaze şi metamorfoze .Totul se desfăşoară în jurul unor dominante cărora li se valorifică întreaga lor valenţă expresivă, imaginile câştigând în claritate şi simplitate ,cu preferinţă pentru intonaţiile afiliate misterului nocturn,ecou al unor nostalgice rememorări.

Prof. Univ. dr. Negoiţă Lăptoiu
critic de artă
2007
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Györi Kinga cu colectia “Aer” ne convinge   ca este o pictorita contemporana autentica, care prin opera sa exploreaza posibilitatile picturii. Cu fiecare expozitie ajunge mai departe pe drumul catre adevarul ei pictural. Pictura lui Györi Kinga se apropie de l’art pour l’art  in sensul modern al expresiei, adica valorie proprii ale picturii sunt importante si nu subiectul exterior. Subiectul picturii sale este insusi pictura, cu alte cuvinte pictura pentru artista nu este doar o modalitate de expresie printre toate celelalte. Din cauza aceasta cele doua elemente de baza ale picturii vor defini creatiile sale: culoarea si suprafata. Compozitia este subordonata suprafetei, adica fiecare particica este in sine statator si echivalentul totalului. Compozitia picturii este importanta dar este asternuta asupra suprafetei totale, care primeste, folosind expresia lui Greenberg, un all-over structur. Titlul expozitiei este defapt un sprijin pentru spectator si un pretext pentru a incerca manifestarea culorii pe suprafete cat mai mari. Aplicarea culorilor este foarte expresiva, intrucat nu numai ochiul este uluit ci si sufletul. Pictura lui Györi Kinga poate ilustra foarte bine puterea culorii de a crea si de a intensifica stari de suflet. Din cauza faptului ca in tablourile lui Györi Kinga culorile au cel mai important rol, picturile aspira la dimensuni tot mai mari intrucat triptyconurile din expozitie au o densitate si mai puternica. Prelucrarea expresiva dar cumpanita a suprafetei dovedeste importanta fiecarei urma de pensela sau de alta scula. Intensitatea culorilor cat si prelucrarea cu grija a suprafetei atrage in ea spectatorul. Elementele figurative in picturile artistei sunt in prelungirea atmosferei culorii. Fiecare compozitie de culoare este o revelatie in sine pentru fiecare spectator deschis spre ceva nou.

Deuten Makkai Reka
Critic de arta
2007
A munkákrólAbout works